Prejsť na obsah

V prevádzke nové parkovacie rampové systémy

       Mestská polícia Košice, ako správca plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne v Košiciach uviedla dňa 02.01.2007 do prevádzky ďalšie 3 rampové parkovacie systémy na ul. Vodná a Orlia, kde je daň za užívanie verejného priestranstva na parkovanie motorového vozidla (ďalej iba daň za parkovanie) 30,-Sk/hod. a na ul. Južná trieda č.7, kde je daň za parkovanie 15,-Sk/hod.
       Okrem týchto parkovísk s rampovým systémom Mestská polícia Košice prevádzkuje ďalšie 2 obdobné parkoviská a to na ul. Kasárenské námestie (parkovné 30,-Sk/hod.) a na ul. Námestie Osloboditeľov (parkovné 15,-Sk/hod.).
       Na všetkých vyššie uvedených parkoviskách sú platné polročné a ročné parkovacie karty, ktoré vydala Parkovacia služba Mestskej polície Košice.
       Vozidlá označené osobitným označením vozidla v zmysle ustanovenia §-u 41 ods. 1 písm. a) zák. č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ( ťažko zdravotne alebo pohybovo postihnuté osoby ) na týchto parkoviskách daň za parkovanie neplatia. V tejto súvislosti chceme upozorniť všetkých vodičov, že takéto označenie je možné použiť iba v prípade, že v tom čase prepravujú osobu ťažko zdravotne alebo pohybovo postihnutú, alebo sú sami takouto osobou. Ak takúto osobu neprepravujú, sú povinní daň za parkovanie zaplatiť.
       V nedeľu je parkovanie na týchto parkoviskách bezplatné.
Zdroj: Parkovacia služba MsP Košice