V rokoch 2011–2018 bolo v Košiciach preinvestovaných z eurofondov a dotácií takmer 380 miliónov eur

V Košiciach bolo za uplynulých sedem rokov preinvestovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 377 miliónov eur v programových oblastiach Mesto kvalitnej dopravy, Sociálne mesto, Mesto inovatívneho vzdelávania, Mesto kvalitného životného prostredia, Mesto kultúry, športu a oddychu a Mesto využívajúce informačné a komunikačné technológie. Najviac finančných prostriedkov za toto obdobie smerovalo do skvalitnenia dopravy a na podporu kultúry, športu a relaxačných aktivít obyvateľov Košíc.

„Košiciam sa v uplynulých rokoch podarilo promptne zareagovať na vyhlásené výzvy, splniť podmienky na získanie nenávratných finančných príspevkov a štátnych dotácií a zrealizovať veľké projekty, ktoré naštartovali nebývalý rozvoj mesta a ktoré budú slúžiť nielen súčasným, ale aj budúcim generáciám Košičanov. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tom, že sme využili ponúknuté príležitosti a zdynamizovali rozvoj Košíc. Pre budúcnosť mesta je najdôležitejšie, aby sme nepoľavili v tomto tempe rozvoja mesta, aby sme boli aj naďalej schopní zareagovať na ponúkané príležitosti a získať z eurofondov a zo štátneho rozpočtu ďalšie desiatky miliónov eur na skvalitnenie života obyvateľov Košíc. Som si istý, že Košice sú dobre naštartované a na správnej ceste, dôležité je neubrať nohu z plynu a nevybočiť z tejto cesty," hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

Mesto Košice v súčasnosti pripravuje realizáciu ďalších projektov, financovaných z EŠIF a dotácií z rozpočtu SR v celkovom objeme 229 miliónov eur. Za všetky spomenieme napríklad modernizáciu električkových tratí na Sídlisku Nad jazerom, na Juhu a na Alejovej ulici, modernizáciu električkového depa, rekonštrukciu Slaneckej cesty, výstavba Centra sociálnych služieb v Krásnej, znižovanie energetickej náročnosti objektov materských škôl a dobudovanie športovej infraštruktúry.