V stredu už bude opäť plne funkčná autobusová zastávka „Magistrát mesta Košice“

Dňa 12. 6. 2019 (streda) bude v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice opätovne sprevádzkovaná autobusová zastávka „Magistrát mesta Košice“ na Toryskej ulici smer sídlisko KVP.

Na zastávke boli urobené stavebné úpravy nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“. Odovzdaná zastávka je vybavená označníkom s  LED informačnou tabuľou.

Dočasná autobusová zastávka, ktorá je situovaná pred svetelnou križovatkou vpravo smer sídlisko KVP, bude zrušená.

V meste sú aktuálne v rekonštrukcii ešte autobusové zastávky mestskej hromadnej dopravy pri OD Mier v smere na Národnú Triedu a Amfiteáter, OD Mier v smere Hypermarket Tesco, Amfiteáter v smere na Novú nemocnica na Triede SNP a Amfiteáter na Festivalovom námestí v smere na Watsonovu ulicu. Pre cestujúcu verejnosť by mali byť postupne odovzdávané do užívania najneskôr v júli 2019.

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka celkovo 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice.