V stredu začnú opravy na Idanskej ulici

Plánovaná oprava sa začne 6. 7. 2016 o 8.00 hod. V rámci nej bude vymenený asfalto - betónový kryt komunikácie, opravené časti poškodených podkladových vrstiev, položený nový kryt komunikácie, a výškovo upravené kanalizačné poklopy. Všetky práce sa budú robiť za čiastočne obmedzenej premávky. Doprava bude vedená jednosmerne od ulice Toryská smerom na Moldavskú, výjazd z Bernolákovej ulice bude možný len doprava. Uvedené opravy by mali trvať asi dva týždne. Žiadame vodičov, aby počas prác neparkovali svoje motorové vozidlá na ulici, a dodržiavali príslušné dopravné značenia.