V utorok (2. 4. 2019) uzavrú ľavý jazdný pruh Myslavskej cesty v smere do Košíc

Ďalšia z celkovo štyroch etáp stavebných prác na stavbe ,,Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 104 - 00 Cesta III/3404 Myslavská cesta“ sa začne o 9.00 hod.  

Spoločnosť STRABAG, s.r.o. uzavrie pre dopravu ľavý jazdný pruh vozovky (smer Košice) v dĺžke 600 metrov, a začne s odstraňovaním asfaltového krytu cestnej komunikácie. Doprava bude riadená svetelnou signalizáciou a dočasným dopravným značením, ktoré bude osadené podľa projektovej dokumentácie, a odsúhlasil ho Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. Práce by mali trvať zhruba jeden a pol mesiaca. 

Stavba rieši rekonštrukciu vozovky na pozemnej komunikácii, pričom ostane zachované jej súčasné smerové, výškové a šírkové usporiadanie. Rovnako ostane zachovaný počet a umiestnenie jazdných pruhov pred, a za križovatkou. Podľa odborníkov na cestné komunikácie, po rekonštrukcii prispeje vozovka s novým dopravným značením významnou mierou k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Prvá etapa stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou Myslavskej cesty (v dĺžke 1271 metrov) sa začala 9. 8. 2018.  

Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom diela firma STRABAG s.r.o., celková cena diela predstavuje sumu 1 059 758,95 Eura s DPH.