Prejsť na obsah

V zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede vzniklo Karanténne centrum

 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v bytovke na Južnej triede 23 v Košiciach už od začiatku tohto roka funguje ako Karanténne centrum. To bolo zriadené pre zabezpečenie bezpečného prijímania nových prijímateľov sociálnej služby, za účelom dodržiavania 10 – 14 dňovej karantény v súvislosti s výskytom ochorenia Covid–19 v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Zmena nastala po nedávnej rekonštrukcii, ktorú na jeseň minulého roka pre Bytový podnik mesta Košice realizovala košická spoločnosť Aaa Stav za 116 185 eur. Oproti predpokladanej hodnote zákazky sa mestu Košice podarilo ušetriť vo verejnom obstarávaní vyše 30 percent sumy. 

Stavebné úpravy v ZOS na Južnej triede, ktoré patrí pod Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK), sa týkali dispozičných zmien a stavebno-technických úprav jestvujúceho zariadenia. V rámci rekonštrukčných prác dostali nový šat hygienické zariadenia vrátane nových rozvodov zdravotno-technickej inštalácie, elektrorozvodov, sociálne zariadenia vrátane celého príslušenstva. Sú tam aj nové podlahy, maľby izieb a chodby, či požiarna inštalácia. 

Pomôže nielen počas súčasnej koronavírusovej pandémie

Zámerom bolo, aby ZOS zodpovedalo nielen platným normám pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS), ale aj požiadavkám pre fungovanie Karanténneho centra v krízovom období resp. pri vzniku akejkoľvek pandémie.

„Až po skončení karantény, ktorú prijímateľ sociálnej služby absolvuje v karanténnom centre a potvrdení negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19, môže byť prijímateľ umiestnený do príslušného ZSS, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,“ vysvetľuje riaditeľka SSPmK Zdenka Sloviková.

Ako doplnila, pri nástupe do príslušného ZSS v meste sa prijímateľ preukáže potvrdením o zdravotnom stave. Takisto musí dokladovať, že mu bola ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténne opatrenia, či už kvôli novému koronavírusu, alebo iným infekčným ochoreniam.

Prijímatelia soc. služby ZOS môžu byť umiestnení v štyroch jednoposteľových a štyroch dvojposteľových izbách s hygienickým vybavením. Celková kapacita izieb je 12 lôžok pri fungovaní ZOS a 8 lôžok, v prípade využitia ZOS ako Karanténneho centra.

Viceprimátorka Gurbáľová: Chránime životy a zvyšujeme bezpečnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb v našom meste

Všetky priestory sú debarierizované a riešené v súlade s požiadavkami pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Celé zariadenie funguje v súlade s platnými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

„Som veľmi rada a ďakujem všetkým, vďaka ktorým sa nám spoločným úsilím podarilo vo veľmi krátkom čase zrekonštruovať tieto priestory a zriadiť v nich Karanténne centrum. Urobili sme dôležitý krok k tomu, aby sme ochránili životy a zvýšili bezpečnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb v našom meste. Práve títo ľudia patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Akákoľvek pomoc, ktorú im v súčasnosti vieme poskytnúť, môže výrazne zlepšiť epidemiologickú situáciu v Košiciach a minimalizovať riziko ďalšieho šírenia nákazy nielen medzi prijímateľmi sociálnych služieb, ale aj v celom meste,“ uviedla košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).