Vďaka spolupráci medzi mestom a odborármi už štrajk vodičov v DPMK nehrozí

Obyvatelia ako aj návštevníci mesta Košice sa už nemusia obávať, že sa kvôli štrajku vodičov MHD nedostanú do práce alebo do školy. Prehĺbujúca sa spolupráca medzi vedením mesta a DPMK s odborármi, viaceré vzájomné stretnutia primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) so zamestnancami a ústretové kroky zo strany vedenia DPMK priniesli Košičanom veľmi dobrú správu. 

Vedeniu mesta Košice a DPMK bol uplynulý týždeň doručený list dvoch odborárskych organizácií pri DPMK, v ktorom oznamujú, že sa po štyroch mesiacoch rozhodli ukončiť svoju štrajkovú pohotovosť, ktorú vyhlásili 11. marca 2019. Primátor mesta ocenil ústretový krok odborárov a verí, že prehĺbi ich ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Zdôraznil, že pre vedenia mesta je prioritou stabilizovaná finančná situácia a skvalitnenie sociálnych potrieb zamestnancov vrátane zvýšenia ich platov, čo dokumentuje aj rekordný finančný príspevok z rozpočtu mesta pre DPMK v jeho doterajšej histórii.

Primátor ocenil rozhodnutie odborárov

„Teší ma, že odborári týmto oznámením o zrušení štrajkovej pohotovosti zobrali pozitívne viaceré kroky, ktoré sme pre nich v uplynulých týždňoch pripravili. Verím, že zamestnanci a ich rodiny ocenia, že sme od 1. júla zvýšili mzdy v DPMK priemerne o 8 percent, pričom u pracovníkov údržby dosiahlo toto zvýšenie až 14 percent. Chcem pochváliť členov Predstavenstva DPMK za naštartovanie ozdravného plánu, ktorý zlepší finančné zdravie podniku. Takisto moja vďaka patrí aj poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí sa problémom DPMK venovali počas viacerých svojich rokovaní vrátane mimoriadneho zasadnutia začiatkom júla a schválili podniku aj zvýšenie príspevku. Kým predchádzajúce vedenie mesta dávalo do DPMK priemerne len 16 -18 miliónov eur ročne, na základe môjho návrhu sme tento rok vyčlenili pre dopravný podnik až takmer 24 miliónov eur,“ uviedol.

Na spomínanom mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva 4. júla 2019 predložilo vedenie DPMK poslancom na schválenie aj novú tarifu DPMK, ktorá začne platiť od 1. septembra 2019. Úpravou tarify sa zvýšia najmä ceny „papierových“ cestovných lístkov, naopak ceny za predplatené časové lístky sa pre deti, študentov a seniorov nezmenia. Vedenie DPMK dostalo v tejto súvislosti viaceré otázky, prečo pri schválených zmenách v tarife nastane aj zvýšenie veku na bezplatné cestovanie v prostriedkoch MHD zo 68 na 70 rokov. 

Podľa generálneho riaditeľa podniku Vladimíra Padyšáka museli k tomuto kroku pristúpiť pre to, aby sa s postupným zavádzaním Integrovaného  dopravného  systému (IDS) u dopravcov mohli zjednotiť aj ich tarifné podmienky ohľadom veku pre poskytovanie  zliav. Ďalší dopravcovia zapojení v IDS ako Eurobus, Dopravný podnik mesta Prešov a SAD Prešov majú totiž osobitné cestovné až pre seniorov od 70 rokov.

Z tohto dôvodu musel DPMK posunúť hranicu pre poskytovanie bezplatného cestovného zo 68 na 70 rokov. Potešujúcou správou je to, že všetci seniori vo veku medzi 68 až 70 rokmi, ktorí v súčasnosti využívajú bezplatnú prepravu, budú môcť takto cestovať aj po 1. septembri 2019, keďže si svoju Mestskú kartu vybavovali ešte za pôvodných podmienok. Po tomto dátume už všetci občania, ktorí od 1. septembra 2019 dovŕšia 68 rokov, budú musieť cestovať za polovičné cestovné. Nárok na bezplatné cestovné im potom vznikne po dovŕšení 70 rokov.