Vedenie mesta Košice privítalo so žiakmi nový školský rok

Po dvoch mesiacoch sladkého oddychu otvorili školy svoje brány pre všetky učenia chtivé deti. Najviac očakávania sa odrážalo v očiach prváčikov, ktorých s kyticami kvetov odprevádzali hrdí rodičia. Tí, ktorí školské lavice derú dlhšie, si rozprávali zážitky z prázdnin a s radosťou vítali spolužiakov. Vedenie mesta Košice sa rozhodlo tieto dôležité chvíle tráviť spolu s deťmi a zúčastnilo sa na otvorení školského roka 2014/2015 na niekoľkých školách.

Primátor mesta Richard Raši potešil nadšených študentov spomínaním na svoje študentské časy na troch základných školách. Na ZŠ Bernoláková sa rozhodli začať školský rok netradične o 8:30 zaujímavými sprievodným programom za účasti viceprimátora Jána Jakubova. Viceprimátorka Renáta Lenártová sa zas s veľkou radosťou ujala úlohy poklepať základný kameň prvej inline korčuliarskej dráhy na ZŠ Bukovecká, ktorá bude jedinečná svojho druhu.
 
Mesto Košice ako jeden z najväčších zriaďovateľov škôl počas prázdnin nezaháľalo a vynaložilo nemalé úsilie, aby sa deti v septembri vrátili do krajších a zmodernizovaných škôl. Na viacerých školách prebehli rekonštrukčné práce, výmeny okien, opravy bazénov, ihrísk, ale i doplnenie modernejšieho vybavenia. Nemenej dôležitá ako samotná budova školy je kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. Košické školy sa dlhodobo umiestňujú medzi najlepšie hodnotenými školami na Slovensku a je dôležité v tomto trende pokračovať. Podstatnú úlohu v živote žiakov hrá i pomoc rodičov, o čom ako otec troch školopovinných dcér vie svoje i primátor Raši. Deťom sa prihovoril takto: „Milí moji školopovinní, zo srdca vám prajem úspešný štart do nového školského roka. Prajem vám veľa úspechov, veľkú dávku snahy o čo najlepšie výsledky a veľa krásnych zážitkov. Rodičom želám veľa trpezlivosti a učiteľom radosť z práce. Tak teda vykročte ráno tou správnou nohou."