Verejnosť od pondelka na verejných vypočutiach „griluje“ kandidátov na posty šéfov BPMK, DPMK, TEHO a K13

Transparentné výberové konania na posty riaditeľov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), Bytového podniku mesta Košice (BPMK), Tepelného hospodárstva Košice (TEHO) a príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá spejú do svojho finále. Do už uzavretého 1. kola výberových konaní sa prihlásilo celkovo 68 záujemcov. Pracovné komisie pre každý mestský podnik vybrali najlepších uchádzačov, ktorí od pondelka na neverejných a následne verejných vypočutiach predstavujú svoju stratégiu rozvoja daného mestského podniku. 

Verejné vypočutia budú od pondelka do štvrtka vždy popoludní v malej zasadačke magistrátu

Vypočutia budú prebiehať od pondelok 9. septembra do štvrtka 12. septembra. Vybraných uchádzačov čaká vždy predpoludním neverejné vypočutie pred 7-člennou výberovou komisiou. Jej členmi sú okrem odborných zástupcov magistrátu a poslancov aj odborníci z externého prostredia, či zástupcovia zamestnancov z jednotlivých mestských podnikov. V popoludňajších hodinách nasleduje vôbec prvýkrát v histórii verejné vypočutie vrátane „grilovania“ verejnosťou. Ktokoľvek zo zúčastnených bude môcť pred členmi výberovej komisie položiť kandidátom napr. aj otázky týkajúce sa ich predstáv riadenia konkrétneho podniku, ktorému chcú šéfovať.

Všetky verejné vypočutia 1. kola transparentných výberových konaní sa budú konať v malej zasadačke magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48 v Košiciach. Každý uchádzač na nich bude mať k dispozícií časový priestor 45 minút. Pred verejnosťou bude môcť 10 minút odprezentovať svoju stratégiu rozvoja. Nasledujúcich 15 minút dostane na zodpovedanie otázok výberovej komisie a 20 minút bude mať na zodpovedanie otázok verejnosti.

V pondelok od 14.00 hod. sa uskutoční verejné vypočutie najlepších uchádzačov na riaditeľa BPMK, v utorok o 14.00 hod. na riaditeľa DPMK a v stredu v rovnakom čase na riaditeľa TEHO. V štvrtok o 13.00 hod. sa verejnosť bude môcť oboznámiť s víziami najlepších kandidátov na post riaditeľa K13- Košické kultúrne centrá.

Marcel Čop: Pozývame verejnosť, aby svojimi otázkami preverila odbornosť a manažérske schopnosti uchádzačov

„Pozývame širokú verejnosť, aby sa prišla pozrieť na tých najlepších uchádzačov, ktorých sme vybrali. Verím, že im počas „grilovania“ budú klásť náročné otázky, ktoré preveria ich odbornosť a schopnosť riadiť naše dôležité mestské podniky,“ uviedol riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop.  

Výberová komisia potom na základe bodového hodnotenia odporučí v každom z kvarteta týchto výberových konaní do polovice septembra primátorovi mesta Košice Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý) najvhodnejšieho kandidáta. Konkrétna mená predloží primátor poslancom na schválenie 19. septembra na v poradí deviate rokovanie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.

Do 16. septembra 2019 sa zároveň stále môžu hlásiť adepti do II. kola transparentných výberových konaní, ktoré Mesto Košice vyhlásilo na riadiace posty v Správe mestskej zelene, Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Knižnici pre mládež a Mestských lesoch. Aj v tomto prípade bude nasledovať rovnaký postup ako pri 1. kole výberových konaní. Najlepší adepti absolvujú neverejné a následne verejné vypočutie v týždni začínajúcom sa v pondelok 24. októbra. Výsledky potom budú zverejnené začiatkom novembra a poslanci ich budú schvaľovať na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva 12. decembra.  

Do pondelkového verejného vypočutia na funkciu riaditeľa BPMK postúpili: Ing. Peter Vrábel, Ing. Bartolomej Szabó a Ing. Peter Vaško, ktorých životopisy sú uverejnené v prílohe.