Prejsť na obsah

Vianočný pozdrav namiesto predvolania

Od 10.12.2015 príslušníci Mestskej polície Košice stanice Nad Jazerom (MsP) za stieračom vozidiel odstavených v rozpore so zákonom o cestnej premávke /pri menej závažnom porušení/ ponechávajú vianočný pozdrav namiesto predvolania na stanicu MsP k prejednaniu priestupku.

Link: https://www.facebook.com/mspnadjazerom/posts/1683856378525562