Viceprimátor Marcel Gibóda po kontrolnom dni pred MS v hokeji pochválil mestské podniky, menej už súkromných vlastníkov

Vedenie mesta Košice pokračuje v pravidelných obhliadkach mesta pred MS v ľadovom hokeji, ktoré sú zamerané najmä na čistotu, poriadok a iné nedostatky, ktoré treba ešte do začiatku šampionátu odstrániť.

Námestník primátora mesta Marcel Gibóda si dnes (15. 4. 2019) spolu so zástupcami referátu dopravy košického magistrátu, mestskej polície, Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach a ďalšími zainteresovanými prešiel trasu od Steel Arény, po Štúrovej, cez park na Moyzesovej, Alžbetinu, Hlavnú a Mlynskú ulicu až po Jakabov palác.

„Dnes sme opäť absolvovali trasu, ktorú by si mohli prechádzať turisti a návštevníci mesta Košice počas hokejových majstrovstiev. Chceli sme identifikovať možné nedostatky a problémy, ktoré by bolo možné z estetického pohľadu mesta riešiť. Tým asi najväčším problémom sú niektoré zelené plochy, ktoré ale nie sú v správe mesta Košice. To znamená, že príslušné inštitúcie, ako napríklad košické súdy či policajný zbor budú vyzvané aby zabezpečili upratanie týchto zelených plôch, treba spomenúť aj nedostatky v rámci fasád niektorých budov, kde takisto budeme vyzývať majiteľov aby ich dali do poriadku ešte pred konaním športového podujatia, ktoré navštívi v Košiciach množstvo ľudí. Ohľadom opustených, respektíve zdevastovaných budov v mestskom centre, môžeme iba vyzývať ich majiteľov k náprave. Je to ale aj vizitka samotných majiteľov. Keď majú budovy v takom stave a nechajú ich schátrať, asi len ťažko získajú nejakých nových komerčných nájomníkov, ktorí by im mohli prinášať nejaký zisk. Mesto Košice teraz prostredníctvom bytového podniku robí všetko preto, aby celkovo dalo do poriadku aj dlažby v košických uliciach, čiže robíme všetko preto, aby sme odstránili akékoľvek bariéry, ktoré by mohli spôsobiť nejaké úrazy alebo problémy pre turistov a vôbec všetkých chodcov v meste,“ zdôraznil M. Gibóda.

V súvislosti s momentálnou pripravenosťou mesta na blížiaci sa hokejový šampionát uviedol, že mestské podniky a organizácie, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé kroky vedúce k riešeniu nejakých problémov sa k tomu postavili veľmi zodpovedne.

„Som tomu veľmi rád, ale bol by som ešte radšej ak by sa aj súkromné organizácie rovnako zodpovedne postavili ku tomuto podujatiu, a k tomu ako vyzerajú ich priestory a majetok. Mesto už vyzvalo majiteľov budov v súvislosti s fasádami ich budov, najmä z pohľadu rôznych grafity, aby to dali do poriadku. Väčšina majiteľov však, podľa mojich informácií, doposiaľ nijako nezareagovala, ozval sa iba jeden. Žiadal ale od mesta väčšiu pozornosť zo strany mestskej polície, osvetlenia, prípadne kamerového systému. Je to na zvážení, napríklad čo sa týka kamerového systému, ale i mestských policajtov, ktorí nemôžu byť vždy a všade. Všimli sme si dnes, že aj čerstvo natreté skrine, ktoré slúžia na riadenie semaforov, boli už opätovne počmárané. Žiaľ, je to aj vizitka toho akí sú Košičania, že si nevážia keď mesto Košice investuje peniaze do opráv a údržby zariadení, a tieto sú opätovne poškodzované,“ dodal viceprimátor.           

Pod drobnohľadom Košičanov i návštevníkov mesta sú predovšetkým v tomto ročnom období najmä zelené plochy. V súvislosti s nimi vydal primátor mesta Jaroslav Polaček už na prvom kontrolnom dni viacero úloh.

„Tie, ktoré boli dané primátorom mesta na prvej našej obhliadke mesta pred majstrovstvami sveta v hokeji čo sa týka zabezpečovania čistoty v meste, boli splnené. Zabezpečili sme zatrávnenie zdevastovaných častí trávnikov v okolí Steel Arény, na uliciach Žižkova, Štúrova. Následne sme pokračovali ulicou Mlynská kde boli vypleté okolia stromov v stromoradí, vyčistené horizontálne mreže, vysadený bol záhon pri Jakabovom paláci, pokračovali sme spojovacím chodníkom od Jakabovho paláca na železničnú stanicu, kde sme takisto zatrávnili zdevastované časti trávnikov. Na budúci týždeň by sme chceli spustiť do kontrolnej prevádzky všetky fontány v meste, aby od osláv Dňa mesta Košice boli všetky funkčné, samozrejme, aj počas samotných majstrovstiev sveta v hokeji,“ povedala po skončení dnešného kontrolného dňa Marta Popríková, poverená riadením SMsZ v Košiciach.

Napriek doterajším zisteniam však viceprimátor mesta M. Gibóda pevne verí, že do začiatku hokejového šampionátu budú všetky nedostatky odstránené, a hokejoví fanúšikovia, turisti, či ďalší návštevníci mesta budú odchádzať z Košíc spokojní, a plní len tých najlepších a najkrajších zážitkov.