Viceprimátor Marcel Gibóda zisťoval ako funguje nový futbalový štadión v Miškolci

Na pozvanie primátora mesta Miškolc Pála Veresa (nezávislý) a športového klubu Diósgyőr VTK (DVTK) sa v sobotu 8. februára zúčastnil viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) zápasu najvyššej maďarskej futbalovej súťaže medzi domácim klubom a Debreceni VSC (1:2). Pozvanie bolo pri príležitosti 110. výročia založenia tohto klubu. Pred zápasom absolvoval viceprimátor prehliadku futbalového štadiónu v Miškolci aj priľahlého športovo-medicínskeho centra. Ide o jeden z najmodernejších štadiónov v Maďarsku, ktorý bol ocenený ako najlepší vo svojej kategórii.

Viceprimátor Gibóda sa stretol s primátorom mesta Miškolc Pálom Veresom a okrem iného rozoberali doterajšiu spoluprácu medzi oboma partnerskými mestami. Zároveň spomenuli aj projekty, na ktorých mestá spolupracujú v tomto roku a tie, ktoré by sa mohli rozbehnúť v budúcom programovom období. „Zhodli sme sa na potrebe koordinácie spoločných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce do budúcna. Ako predseda predstavenstva oblastnej organizácie Visit Košice som ho požiadal aj o vzájomnú podporu projektu pri tvorbe stratégie cestovného ruchu pre obe mestá, čo pán primátor privítal."

Multifunkčná športová hala môže slúžiť všetkým športovcom

Gibóda navštívil aj moderné športovo-medicínske centrum priamo pri štadióne. Využívajú ho všetci športovci, ktorí v rámci mesta a klubu pôsobia. Samotný klub nezastrešuje len futbal, ale v rámci neho pôsobí viacero oddielov rôznych druhov športov. To dokáže koncentrovať nielen sponzorov, ale aj fanúšikov. Na činnosť klubu prispieva aj mesto Miškolc sumou milión eur ročne. Klub okrem toho podporuje talentovanú mládež nielen v športovej oblasti, ale aj formou štipendií. Aj napriek takejto podpore zo strany mesta by klub nemohol fungovať bez ešte väčšej podpory súkromného sektora.  

Aktuálne klub stavia novú multifunkčnú športovú halu pre päť tréningových ihrísk. Keďže aj Mesto Košice začalo pracovať na príprave podobného športoviska, hovorili spolu aj o tomto projekte. Klub DVTK poskytne mestu Košice všetky potrebné údaje a dokumentáciu, aby aj na základe skúseností z Miškolca sa mohla v Košiciach postaviť kvalitná multifunkčná hala. „Do haly investujú približne 15 miliónov eur, čo je vzhľadom na počet tréningových ihrísk pochopiteľné. Je to taký istý systém haly, aký by sme chceli zrealizovať aj v Košiciach, čiže aj tu som privítal možnosť spolupráce,“ dodal Gibóda.

Štadión v Miškolci sa o svoje skúsenosti podelí s vedením Košíc

Podnikateľská skupina, ktorá podporuje DVTK Miškolc, v uplynulom roku vstúpila do akcionárskej štruktúry FC Košice s cieľom, aby sa z neho stal silný regionálny klub. DVTK sa venuje športu nielen v Miškolci, ale aj v ďalších mestách a tým združuje športovú základňu vo viacerých športoch naprieč celým regiónom.

„Podobný systém by chceli vytvoriť aj v Košiciach. Ocenil som, že sú otvorení a ukážu nám aj ako funguje ich štadión, koľko stojí jeho prevádzka a na čo vynakladajú zdroje. Bol som informovaný, že prevádzka štadióna na rok stojí 800 000 eur, pričom zo vstupného, pri priemernej 5 až 6-tisícovej návštevnosti, a ďalších aktivít na štadióne dokážu pokryť polovicu tejto sumy,“ uzavrel viceprimátor.

Cenné informácie by predstaviteľom mesta a Košickej futbalovej arény mali zástupcovia mesta Miškolc a DVTK odovzdať na najbližšom stretnutí ešte tento mesiac. Na ňom by mali nielen podrobnejšie predstaviť fungovanie ich štadióna, ale aj to akým spôsobom plánujú prevádzkovať multifunkčnú športovú halu.