Prejsť na obsah

Viedol vozidlo bez potrebných dokladov

Dňa 10.11.2016 v popoludňajších hodinách hliadka Mestskej polície Košice stanice L IX (MsP) na ulici Petzvalovej zistila odstavené osobné motorové vozidlo na mieste, kde je to zakázané príslušnou dopravnou značkou.
 
Po príchode hliadky MsP k vozidlu, bol vodič oboznámený s priestupkom, ktorého sa svojím konaním dopustil a bol vyzvaný k predloženiu dokladu totožnosti. Na výzvu vodič uviedol, že nemá pri sebe žiadny doklad totožnosti ani vodičský preukaz a ani doklady od vozidla. Prostredníctvom Operačného strediska Mestskej polície bola vykonaná lustrácia údajov, ktoré vodič uviedol.
 
Na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá po príchode vec prevzala k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.