Prejsť na obsah

Vlámačov zadržala hliadka MsP v spolupráci s PZ

       Dňa 04.03.2011 v čase o 23:50 hod. boli na základe oznamu občana vyslané hliadky OO PZ Košice – Ťahanovce (PZ) a MsP Košice – stanica Ťahanovce (MsP), ktoré realizovali spoločný výkon služby, na ul. Na Sihoti v Košiciach, kde malo dôjsť, resp. bolo podozrenie z vlámania do rodinného domu. Po príchode na uvedené miesto vykonali hliadky PZ kontrolu priestorov rodinného domu, pričom hliadka MsP spozorovala 3 osoby, ktoré smerovali na ul. Na Hájiku, kde ich aj hliadka MsP zastavila. Počas preverovania týchto osôb sa jeden z trojice priznal, že boli v pivnici daného rodinného domu, odkiaľ chceli zobrať nejaké železo a ďalej uviedol, že sa do rodinného domu dostali cez veľkú dvojkrídlovú železnú bránu, ktorú vypáčili a následne odstránili visiaci zámok na dverách vedúcich do pivničného priestoru rodinného domu. Na základe uvedeného boli 28-ročný Peter B., 19-ročný Martin S. a 17-ročný Vladimír Š. (všetci z Košíc) odovzdaní hliadke PZ SR k ďalšej realizácii pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže vlámaním podľa § 212 ods.2 Trestného zákona.

Zdroj: Mestská polícia Košice