Vo štvrtok (8. 11. 2018) začína druhá etapa rekonštrukčných prác na Myslavskej ceste

Doprava na komunikácii bude vo štvrtok dopoludnia presmerovaná na novo urobený jazdný pruh, predpokladaný termín ukončenia prác je december 2018.

Prvá etapa stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou štátnej cesty III/3404 v dĺžke 1271 metrov sa začala 9. 8. 2018. Stavba rieši rekonštrukciu vozovky na pozemnej komunikácii, pričom ostane zachované jej súčasné smerové, výškové i šírkové usporiadanie. Rovnako ostane zachovaný počet a umiestnenie jazdných pruhov pred, a za križovatkou. Podľa odborníkov na cestné komunikácie, po rekonštrukcii prispeje vozovka s novým dopravným značením významnou mierou k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Práce sú rozdelené do štyroch etáp. V prvej bola robená časť pravej strany cesty (smer Myslava – N. Klátov), v 2.etape to budú práce na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov), v 3. etape opäť na ceste vpravo (smer Myslava – N. Klátov) a v 4. etape na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov). Stavebné práce robí zhotoviteľ diela každý týždeň od pondelka do nedele, bude tak tomu počas celej doby rekonštrukcie, ktorá by mala trvať päť mesiacov od jej začatia. 

Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom firma STRABAG s.r.o., celková cena diela: 1 059 785, 95 Eura, vrátane DPH.