Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta v Knižnici pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami na pozície:

  • vedúci Útvaru knižnično-informačných služieb,
  • vedúci Ekonomického útvaru,
  • knihovník. 

 

Podrobné informácie k jednotlivým výberovým konaniam su zverejnené v prílohách