Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Bukovecká 17, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

1. Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie základnej školy - Príloha č. 1;
2. Kategória voľného pracovné miesta: školský psychológ - Príloha č. 2;
3. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD - Príloha č. 3.


Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Kontakt:                                                              055/7295478 zsbukke@centrum.sk

 

Platové podmienky:

Podľa zákona 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Zaslať do 31.5.2023 elektronicky na adresu: zsbukke@centrum.sk

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

 

PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová, riaditeľka školy

Základná škola, Bukovecká 17, Košice

055/729 54 78

zsbukke@centrum.sk

 

Prílohy

1. DOCX 14,23 KB Príloha č. 1 učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie základnej školy
2. DOCX 14,1 KB Príloha č. 2 školský psychológ
3. DOCX 14,35 KB Príloha č. 3 vychovávateľ/ka ŠKD