Voľné pracovné miesta - ZŠ Hroncova 23, Košice

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:             Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice

Kontakt:                                               055/633 32 44, zshroncova@gmail.com

 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022.

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie (Príloha č.1)

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie MAT – FYZ (Príloha č.2)

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie ANJ (Príloha č.3)

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie THD – TSV (Príloha č.4)

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie ANJ – OBN (Príloha č.5)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Motivačný list
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu:  zshroncova@gmail.com do 30.04.2021. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť I. – IV. ročník).

 

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

V Košiciach 6. apríla 2021

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ

      riaditeľ školy

Prílohy

1. PDF 212,9 KB Príloha č.1 učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie
2. PDF 212,04 KB Príloha č.2 učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie MAT – FYZ
3. PDF 212,65 KB Príloha č.3 učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie ANJ
4. PDF 211,92 KB Príloha č.4 učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie THD – TSV
5. PDF 212,95 KB Príloha č.5 učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie ANJ – OBN