Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Kežmarská 30, Košice

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:             Základná škola

Kežmarská 30

040 11 Košice

 

1 Kategórie voľného pracovného miesta: vychovávateľ ŠKD - Príloha č. 1
2. Kategórie voľného pracovného miesta: učiteľ pre 1. stupeň ZŠ - Príloha č. 2

 

Nástup do zamestnania:                        01.09.2023

 

Informácie na tel.:                                0915 947 322

e-mail:                                               zs@k30.sk

web:                                                  https://k30.edupage.org/

 

  

V Košiciach 15.05.2023                                      PaedDr. Jana Poprocká

riaditeľka školy

Prílohy

1. DOC 67,5 KB Príloha č. 1 vychovávateľ ŠKD
2. DOC 67,5 KB Príloha č. 2 učiteľ pre 1. stupeň ZŠ