Voľné pracovné miesta - ZŠ L. Novomeského 2, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

1. učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia francúzsky jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk (Príloha č.1)
2. učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia slovenský a anglický jazyk (Príloha č.2)
3. učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia slovenský a nemecký jazyk (Príloha č.3)
4. učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia informatika (Príloha č.4)
5. vychovávateľ v ŠKD pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice (Príloha č.5)

 

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: lnovo@centrum.sk do 25.05.2020 do 12:00 hod.

 

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky.

 

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

 

Mgr. Ľudmila Medvecová

riaditeľka školy

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice 

Prílohy

1. DOCX 17,39 KB Príloha č.1 učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia francúzsky jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk
2. DOCX 17,44 KB Príloha č.2 učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia slovenský a anglický jazyk
3. DOCX 17,41 KB Príloha č.3 učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia slovenský a nemecký jazyk
4. DOCX 17,51 KB Príloha č.4 učiteľ II. stupňa základnej školy - aprobácia informatika
5. DOCX 17,36 KB Príloha č.5 vychovávateľ v ŠKD pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice