Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Park Angelinum 8, KE

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

1. Pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie - Príloha č. 1

2. Pozícia: vychovávateľka ŠKD - Príloha č. 2

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:            Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01

                                                             Košice

                                                          Kontakt:  055/6335430, email:zspa@zspa.sk

 

Minimálne požadované vzdelanie:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

- Absolvované školenie Hejného matematiky výhodou

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a 31/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

    1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

                                                          

                                                

 

Všetky potrebné doklady zašlite emailom zspa@zspa.sk, poštou, alebo osobne do 26.5.2023 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 Mgr. Renáta Brédová

    riaditeľka školy

 

V Košiciach 5.05.2023

Prílohy

1. DOC 31 KB Príloha č. 2 vychovávateľka ŠKD
2. DOC 31,5 KB Príloha č. 1 Pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie