Voľné pracovné miesta - ZŠ Starozagorská 8, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy (Príloha č.1)
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy (Príloha č.2)
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Príloha č.3)
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) (Príloha č.4)
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (Príloha č.5)

 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 10.07.2020

Prílohy

1. PDF 519,07 KB Príloha č.1 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy
2. PDF 518,91 KB Príloha č.2 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy
3. PDF 519,2 KB Príloha č.3 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
4. PDF 517,85 KB Príloha č.4 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)
5. PDF 519,21 KB Príloha č.5 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.