Voľné pracovné miesta - ZŠ Starozagorská 8, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                          Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória voľného pracovného miesta:               sociálny pedagóg v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  -  Príloha č.1

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ na druhom stupni základnej školy  -  Príloha č.2

Kategória voľného pracovného miesta: školský psychológ v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  -  Príloha č. 3

Kategória voľného pracovného miesta: asistent učiteľa v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - 3 miesta  -  Príloha č.4

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 20.5.2021 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                         www.zsstarozagorska.skKošice 7.5.2021
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy

 

Prílohy

1. DOC 39 KB Príloha č. 1 sociálny pedagóg v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
2. DOC 43 KB Príloha č. 2 učiteľ na druhom stupni základnej školy
3. DOC 40 KB Príloha č. 3 školský psychológ v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
4. DOC 42 KB Príloha č. 4 asistent učiteľa v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - 3 miesta