Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2020

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka ( Príloha č.1)

Učiteľ matematiky a informatiky, prípadne iných predmetov (Príloha č.2)

 

Všetky doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne

do 22. júna 2020 na riaditeľstvo školy a pohovor sa uskutoční 24. júna 2020

Prílohy

1. PDF 197,41 KB Príloha č.1 Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka
2. PDF 197,22 KB Príloha č.2 Učiteľ matematiky a informatiky, prípadne iných predmetov