Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Havanská 26, Košice

Kategória pedagogického zamestnanca:               pedagogický asistent- pedagogický zamestnanec podieľajúci sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu podľa požiadaviek učiteľa

 

Kariérový stupeň:                                                    začínajúci alebo samostatný pedagogický  zamestnanec     

 

Požadované ukončené vzdelanie:                           min. stredoškolské odborné  

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:          §9 Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Platové podmienky:                                                 v zmysle  Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín podania žiadosti a štruktúrovaného životopisu na adresu školy

(e-mail ms@havanska.sk) :   do 23.9.2022

 

 

 

Kontakt: 055/636 09 81

 

 

                                                                                   Renáta Cymbaláková

                                                                                   riaditeľka

                                                                                   MŠ Havanská 26, Košice