Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto – MŠ Zuzkin park 2, Košice

Voľné pracovné miesto – MŠ Zuzkin park 2, Košice

Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 24.08.2015

Kategória : učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Názov a adresa zamestanávateľa: Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
Kontakt: 0907 900 142

Kvalifikačné predpoklady :
Úplné stredné odborné vzdelanie v štúdijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť /uviesť emailovú adresu/ a telefónny kontakt
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou na riaditeľstvo materskej školy do 20.07.2015,
na obálku vypísať : - výberové konanie,
- neotvárať !Svetlana Gjabelová
štatutár MŠ