Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na MŠ Turgenevova 7, Košice - upratovačka

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Turgenevova 7, 040 01 Košice
 
Organizačný útvar :  Elokované pracovisko Lorinčík 15, 040 11 Košice
 
Kontakt: 055/6788570, msturgenevova7@gmail.com
 
Počet  voľných pracovných miest: 1
 
Nástup do zamestnania:  4. marec 2024
 
Rozsah úväzku:    50%, 
od 10.30 hod.  do 14.30 hod.
 
Platové náležitosti:  
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z.  a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:  
 • ukončená základná škola, nižšie stredné odborné vzdelanie alebo vyššie,
 • bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.
 
Iné predpoklady:
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • ochota spolupracovať,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • príjemné vystupovanie.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.
 
Požadované doklady je potrebné poslať meilom na adresu  msturgenevova7@gmail.com
do 9. februára 2024.
 
Na základe predložených žiadostí pozve vedenie školy  vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
 
 
V Košiciach, 30.01. 2024
 
 
Dagmar Rondzíková
riaditeľ školy