Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Abovská 36, Košice

názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Abovská 36, 040 17  Košice

 

kontaktné údaje:

tel.kontakt : 055/6855198

e-mail : zsabovska@zsabovska.sk

 

zaradenie:     

školník - údržbár

 

požiadavky na uchádzačov:

ukončené stredné odborné vzdelanie

 

zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

náplň práce:

vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, drobné nákupy, kontrola priestorov a okolia budovy, nahlasovanie porúch nadriadenému, kosenie trávy, odstraňovanie snehu a ľadu v zimnom období, otváranie a uzamykanie vchodov a brány budovy školy. Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy.

 

termín nástupu: ihneď

 

platové podmienky:

podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.)

 

zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania: na adresu školy

 

 

 

Košice dňa 23.01.2023                                  Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy