Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Polianska 1, Košice - vychovávateľ

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
 
Vychovávateľ v školskom klube detí
 
Začiatok pracovného pomeru od 01. septembra 2024
 
Kategória
Vychovávateľ/vychovávateľka
 
Názov a adresa zamestnávateľa
Základná škola
Polianska 1
040 01 Košice
 
Kontakt
skola@zspolianska.sk
 tel.č.: 055/202 13 00
 
Kvalifikačné predpoklady
Úplné stredné odborné vzdelanie
 
Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 
Ostatné:
úväzok 100 %,
Plat: platová trieda od 4 od 938,00 € (podľa kvalifikácie a dĺžky praxe)
 
Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na skola@zspolianska.sk do 15. augusta 2024 do 9.00 hod.