Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - Základná škola Trebišovská 10, 040 11 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od októbra 2019

Vychovávateľka školského klubu detí 

Kategória

Vychovávateľ

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

kvalifikácia na výchovu v školskom klube detí

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Ostatné:

úväzok 100 % (25 hodín),

Plat: platová trieda 5 od 743,00 €

 

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť priamo na pohovor, ktorý sa uskutoční

dňa 4. októbra 2019 o 9.00 hod.