Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Družicová 4

V zmysle §11a ods.(1) zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Družicová 4, 040 12 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ telesnej výchovy

Podkategória pedag. zamestnanca:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
aprobácia predmetu

Iné požiadavky:
bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť

Nástup do zamestnania:
od 3.9.2012

Kontakt:
č. tel. 055/ 674 02 38

e-mail: zsdruzke@centrum.sk

Žiadosť a životopis poslať poštou alebo e-mailom, osobný pohovor dohodnúť telefonicky.
Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore.