Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Hroncova 23, Košice

Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Pozícia: vychovávateľ/vychovávateľka v ŠKD
 
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

Ďalšie predpoklady na výkon činnosti:
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- prax v odbore.

Osobnostné predpoklady:
- organizačné a komunikačné zručnosti,
- flexibilita a kreativita.

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok
 
Termín nástupu: 02. 09. 2015

Zoznam požadovaných dokladov:

1. žiadosť,
2. profesijný životopis,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov,
4. kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Kontakt:

Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice
tel.: 055/633 32 44
e-mail: zs@zshronke.edu.sk
Doklady je možné poslať e-mailom, príp. osobne na riaditeľstvo školy najneskôr do 17.08.2015.
O termíne výberového konania budeme informovať iba vybratých uchádzačov.

Mgr. Klára Dziaková
riaditeľka školy