Voľné pracovné miesto - ZŠ Jenisejská 22, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

  

Kategória

Vychovávateľ/ka školského klubu detí

 

Začiatok pracovného pomeru: ihneď

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola Jozefa Urbana

Jenisejská 22

040 12 Košice

 

Kontakt

riaditel@zsjenisejska.edupage.org

 

Kvalifikačné predpoklady

kvalifikácia na výchovu v školskom klube detí

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

 

Ostatné:

úväzok 100 % (25 hodín),

Plat: platová trieda 5 od 743,00 €