Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 30, Košice

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

  

Názov a adresa zamestnávateľa:             Základná škola

                                                            Kežmarská 30

                                                            040 11 Košice

 

Kategórie voľného pracovného miesta:     učiteľ s aprobáciou anglický jazyk   

                                                          

Podkategórie pedagog. zamestnanca:      učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:                      vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka:                        aprobačný predmet anglický jazyk

Požadované doklady:                            životopis zaslaný e-mailom

Iné požiadavky:                                   bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

 

Nástup do zamestnania:                        01.03.2023

 

Informácie na tel.:                                0915 947 322

e-mail:                                               zs@k30.sk

web:                                                  https://k30.edupage.org/

 

 V Košiciach 09.01.2023                                      PaedDr. Jana Poprocká

                                                                            riaditeľka školy