Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle § 11a ods.(1) zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre
pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Krosnianska 2,
04022 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ informatiky

Podkategória pedag. zamestnanca:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aprobácia predmetu

Iné požiadavky:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Nástup do zamestnania: od 3.9.2012

Kontakt:
č.t.055/6712526
e-mail: riaditel@zskrosnianke.edu.sk

Žiadosť a životopis poslať poštou alebo e-mailom, osobný pohovor
dohodnúť telefonicky. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom
pohovore.

Bližšie informácie dostanete na riaditeľstve školy.