Voľné pracovné miesto-+ - ZŠ Tomášikova 31, Košice

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 11.10.2021 – zastupovanie

Pozícia: učiteľ primárneho vzdelávania

 Rozsah úväzku: 100 %

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola , Tomášikova 31, 040 01 Košice

 Kontakt: 055/633 18 03, email: zstomke31@gmail.com

Vzdelanie:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Minimálne požadované vzdelanie:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z.z a 553/2003 Z.z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu školy, alebo emailom zstomke31@gmail.com do 08.10.2021. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov