Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 14. septembra 2020

 

Asistent učiteľa

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

kvalifikácia na asistenta učiteľa

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Platové podmienky:

Od platovej triedy 4, od 738,50 € (začínajúvi PZ)

 

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť priamo na e-mail zstrebke@gmail.com do 10.09.2020 do 12.00 hod. Do predmetu správy napísať Miesto AU.