Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. októbra 2020

 

Vychovávateľka školského klubu detí

 

Kategória

Vychovávateľ

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

kvalifikácia na výchovu v školskom klube detí

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Ostatné:

úväzok 24,5 hodín,

Plat:  platová trieda 5 od 743,00 €

 

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť priamo ne e-mail zstrebke@gmail.com.

Do predmetu správy napísať Miesto ŠKD.

Pohovory sa uskutočnia 29.09.2020 od 9.00 hod. do 10.00 hod.