Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2021 (na zastupovanie počas MD)

 

Učiteľ informatiky, alebo techniky

 

Kategória

Učiteľ

 

Podkategória

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

kvalifikácia na vyučovanie informatiky, alebo techniky na 2. stupni

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Ostatné:

úväzok 100 %,

Plat:  platová trieda od 6 od 915,00 € (začínajúci pedagogický zamestnanec)

 

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na zstrebke@gmail.com.

 

 

Košice 1.6.2021

 

Mgr. Peter Fábry - riaditeľ školy