Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 7. decembra 2021

 

Učiteľ anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry

 

Kategória

Učiteľ

 

Podkategória

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

kvalifikácia na vyučovanie anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Ostatné:

úväzok 100 %,

Plat:  platová trieda od 6 od 915,00 € (začínajúci pedagogický zamestnanec)

 

Všetky doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne

do 22. novembra 2021 na riaditeľstvo školy.