Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2022

 

Vychovávateľka školského klubu detí

 

Kategória

Vychovávateľ

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

kvalifikácia na výchovu v školskom klube detí

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

- motivačný list.

 

Ostatné:

Znížený úväzok,

Plat:  platová trieda 4 od 761,00 € (začínajúci pedagóg)

 

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť osobne, alebo na e-mail zstrebke@gmail.com do 30.09.2022 do 9.00 hod. Do predmetu správy napísať Miesto ŠKD.