Prejsť na obsah

Výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest: MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach
vyhlasuje konanie na výber uchádzačov -  doplnenia stavu  pracovných miest
 
MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY
s termínom nástupu: január 2020 
 
 
Neodpustiteľné predpoklady:
 • bezúhonnosť
 • vek 21 rokov a viac
 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť
 
 
Ďalšie kritéria a požiadavky: 
 • vítaný zbrojný preukaz
 • vodičské oprávnenie sk. B
 
 
Uchádzači sa dostavia dňa 11.11.2019 alebo 14.11.2019 o 8,30 hod. do vestibulu  budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48 v Košiciach.
 
Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • vyplnený osobný dotazník,
 • štrukturovaný životopis,
 • dokladom o vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 
 
Mestská polícia
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
www.kosice.sk
 
 
Kontakty:
Email: msp@kosice.sk
 
Mgr. Proks Pavol   055/6419406 ; 0918937416
Ing. Čereiová  Diana  055/6419485; 0918937306