Prejsť na obsah

Výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach  vyhlasuje konanie na doplnenie stavu pracovných miestMESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY s dátumom nástupu september 2016 Neodpustiteľné predpoklady: • bezúhonnosť • vek 21 rokov a viac • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť     Ďalšie kritéria a požiadavky:   

 • zbrojný preukaz • vodičské oprávnenie sk. B

  Uchádzači sa dostavia dňa 14.06.2016 o 8,30 hod. do vestibulu budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48 v Košiciach. 

  Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:   

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru • vyplnený osobný dotazník, • štruktúrovaný životopis, • doklad o vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti     Mestská polícia  Trieda SNP 48/A  040 11 Košice     Kontakt:  Mgr. Proks Pavol 055/6419406  Ing. Čereiová Diana 055/6419485