Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov deviatich materských škôl v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach:

1. MŠ Dénešova 53, Košice
2. MŠ Galaktická 11, Košice
3. MŠ Juhoslovanská 4, Košice
4. MŠ Kalinovská 9, Košice
5. MŠ Kežmarská 46, Košice
6. MŠ Poľná 1, Košice
7. MŠ Repíková 58, Košice
8. MŠ Šafárikova trieda 4, Košice
9. MŠ Trebišovská 11, Košice


Termín podania prihlášky: 20. 10. 2023
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/