Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie námestníka pre technické zabezpečenie podujatí a program K 13

Riaditeľ príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník pre technické zabezpečenie podujatí a program
 
Termín nástupu: január 2015

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Miesto práce: Košice
Ponúkaný plat: dohodou

Náplň práce:
- komplexné riadenie a koordinácia tímu technického, programového a produkčného zabezpečenia podujatí pri napĺňaní a realizácii programových aktivít príspevkovej organizácie a externých partnerov
- komplexné riadenie tímu prípravy programu vo všetkých objektoch v správe príspevkovej organizácie
- vypracovanie modelu dlhodobého kultúrneho využitia objektov v správe príspevkovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- minimálne 5 rokov riadiacej praxe
- predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)
- organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti
- flexibilita a kreativita
- aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
- orientácia v súčasnom umení na Slovensku a v zahraničí
- užívateľská znalosť PC

K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:
- profesný životopis
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o riadiacej praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 30. 12. 2014,

Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v uvedenom termíne na adresu:

K 13 – Košické kultúrne centrá
Kukučínova 2
040 01 Košice

Na obálku uveďte „Výberové konanie - neotvárať"

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači informovaní.

/Zdroj:  K 13 – Košické kultúrne centrá/