Prejsť na obsah

Výberové konanie na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

MESTO KOŠICE – Mestská polícia mesta Košice
 
vyhlasuje konanie na výber uchádzačov - doplnenia stavu pracovných miest na pozíciu
 
MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY
s termínom nástupu: máj 2021
 
Neodpustiteľné predpoklady:
 
 • bezúhonnosť,
 • vek 21 rokov a viac,
 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
 • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť.
 
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 
 • vítaný zbrojný preukaz,
 • vodičské oprávnenie sk. B.
 
 
Uchádzači zasielajú žiadosti o prijatie do 30.03.2021 na adresu:
 
Mestská polícia mesta Košice
ulica Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
prostredníctvom Slovenskej pošty, osobne do podateľne mesta Košice, mailom na nižšie uvedenú adresu alebo iným spôsobom.
 
 
Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • vyplnený osobný dotazník,
 • štrukturovaný životopis,
 • doklad o vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
 
 
Ďalšie informácie:
www.kosice.sk – Mestská polícia
 
Kontakty:
Email: msp@kosice.sk
 
Mgr. Proks Pavol   055/6419406 ; 0918937416
Ing. Čereiová  Diana  055/6419485; 0918937306