Prejsť na obsah

Výberové konanie na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY /júl 2024/

MESTO KOŠICE – Mestská polícia mesta Košice
 
vyhlasuje konanie na výber uchádzačov - doplnenia stavu pracovných miest
 
MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY
s termínom nástupu: december 2024
 
Neodpustiteľné predpoklady:
 
  • bezúhonnosť
  • vek 21 rokov a viac,
  • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť.
 
Ďalšie kritéria  a požiadavky:
 
  • vítaný zbrojný preukaz,
  • vodičské oprávnenie sk. B.
 
Uchádzači sa dostavia dňa 25.07.2024 o 08.00 hod. do vestibulu  budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48 v Košiciach.
 
 Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:
 
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • vyplnený osobný dotazník,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklad o vzdelaní.
 
 
Mestská polícia mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
www.kosice.sk
 
Kontakty:
Email: msp@msp.kosice.sk
 
Ing. Čereiová  Diana  055/6419485; 0918937306
Mgr. Proks Pavol   055/6419411; 0918937416
 
/Zdroj: Mestská polícia mesta Košice/