Prejsť na obsah

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky POLIEVKA Sv. ALŽBETY 2021

Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 776 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 23. septembra 2021

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Polievka sv. Alžbety 2021“

Vyhlásenie zbierky je uložené v prílohe