Prejsť na obsah

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2019


Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a na základe uznesenia č. 224 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 3. októbra 2019

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 2019

Vyhlásenie zbierky je uložené v prílohe