Prejsť na obsah

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2020

Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 
a na základe uznesenia č. 532 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 20. októbra 2020
 
vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 2020
 
 
Vyhlásenie zbierky je uložené v prílohe